Siirty sisältöön
"Yhdessä mentorini Juhan kanssa käydyt keskustelut ovat saaneet minut miettimään ja suunnittelemaan mahdollisia seuraavia askelia urallani ja uskomaan siihen, että lähes mikä vain on saavutettavissa, kunhan tavoitteet siintävät mielessä riittävän kirkkaina."

Mentorin matkassa työelämään

"Yhdessä mentorini Juhan kanssa käydyt keskustelut ovat saaneet minut miettimään ja suunnittelemaan mahdollisia seuraavia askelia urallani ja uskomaan siihen, että lähes mikä vain on saavutettavissa, kunhan tavoitteet siintävät mielessä riittävän kirkkaina."

Urapohdintani ja osaamiseni kirkastuivat

Hakiessani mukaan PI:n mentorointiohjelmaan keväällä 2019 halusin keskustella osaamisestani ja urakehityksestäni jonkun alalla jo pidempään toimineen henkilön kanssa. Vaikka mentorointiin hakiessani aprikoinkin sitä, olenko jo ehtinyt opinnoissani liian myöhäiseen vaiheeseen saadakseni ohjelmasta kaikkia hyötyjä irti, iloitsen siitä että rohkenin hakeutua mukaan. Yhdessä mentorini Juhan kanssa käydyt keskustelut ovat saaneet minut miettimään ja suunnittelemaan mahdollisia seuraavia askelia urallani ja uskomaan siihen, että lähes mikä vain on saavutettavissa, kunhan tavoitteet siintävät mielessä riittävän kirkkaina.

Mentorointi siivitti opiskelijasta ammattilaiseksi

Mentorointiprosessin alkamisen jälkeen olen muun muassa ehtinyt valmistua diplomi-insinööriksi, hakea ja saada ensimmäisen vakituisen työpaikkani sekä muuttaa sen perässä uuteen maakuntaan. Näiden suurien elämänmuutosten aikana on ollut hienoa saada nauttia tuesta ja neuvoista, joita mentorini on osannut antaa omaa elämänkokemustaan peilaten. Mentoroinnin tavoitteena ei ole antaa valmiita ratkaisuja tai valmiiksi pureskeltuja mielipiteitä, vaan toimia keskustelun ja ajatusten herättäjänä. Itseäni on aina kiinnostanut esimerkiksi kansainvälistyminen työelämässä, ja olenkin erityisesti arvostanut saadessani kuulla Juhan kokemuksista kotimaisen perhe-elämän ja ulkomailla olevan työn yhdistämisestä.

Pidemmän tähtäimen urapohdinnat ja ”kummisedän” tuki kantavat jatkossakin

Vaikka olemme molemmat kiitettävän kiireisiä omilla tahoillamme, olemme ehtineet mentorointikauden aikana tapaamaan muutamaan otteeseen sekä fyysisesti että sosiaalisen median välityksellä. Näistä keskusteluista olen aina saanut uusia eväitä elämääni, ja Juhan neuvojen mukaisesti olen jo alkanut hahmottelemaan mielessäni sitä, millaisessa positiossa tahtoisin itseni seuraavaksi nähdä, ja mitä siihen pääseminen minulta mahdollisesti vaatii. Varsinkin näin työurani ensiaskelilla ja useiden eri polkujen ollessa avoinna, ovat alalla kokeneemman ja monia erilaisia työtehtäviä nähneen mentorin sanat jääneet mieleen ja toimineet tukena tiukemmankin paikan kohdatessa. Vaikka mentorointiohjelma päättyykin virallisesti pian, uskon, että olen saanut Juhasta itselleni eräänlaisen kummisedän, jonka puoleen voin kääntyä myös tulevaisuudessa jonkin asian pohdituttaessa.

Johannan mentorina toimi Juha Ebeling, toimitusjohtaja, Kabel Premium Pulp & Paper GmbH.

Haku syksyllä alkavaan mentorointiohjelmaan on nyt auki! Mentoroitavien opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten osalta haku päättyy 13.6. Haemme myös alan ammattilaisia mentoriksi, hakuaika päättyy 15.8. PI:n seuraava mentorointiohjelma käynnistyy syksyllä 2021 ja kestää huhtikuun 2022 loppuun. Lue lisää

image-1.png

Takaisin ylös