Siirty sisältöön

Opiskele kestävää alaa!

Uudistuva metsäteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia - tervetuloa mukaan! Alaa voi opiskella monissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Pääset tutustumaan työelämään oikeissa töissä jo opintojen aikana. Olipa opiskelupaikkasi ammattikorkeakoulu, korkeakoulu tai yliopisto, pääset opiskelemaan monimuotoisesti ryhmässä, laboratorioissa ja yhä enemmän virtuaalisesti. Kiltatoiminta puolestaan tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa itse tai osallistua monipuolisesti erilaisiin opiskelijatapahtumiin, yritysekskursioihin ja hauskaan vapaa-ajan viettoon. Ota siis kaikki irti opinnoistasi!

"Opiskeluissa pääsee ensin tutustumaan koko kemian alaan, jonka jälkeen voi päättää suuntautumiskohteen. Nyt maisterivaiheessa pääsen erikoistumaan juuri siihen alaan, mikä kiinnostaa. Kansainvälisyys on läsnä englanninkielisen ohjelman ansiosta, ja mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon ovat hyvät. Valmistuttuani haluaisin päästä työskentelemään metsäteollisuuden alalla mahdollisimman monipuolisissa työtehtävissä. Haluaisin myös päästä töihin ulkomaille joksikin aikaa.  Unelmatyössäni työskentelisin metsäteollisuudessa ratkaisten esimerkiksi kestävään kehitykseen sekä ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia."

-Airi Antikainen, opiskelee neljättä vuotta Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa, maisteripääaine on Chemical and Process Engineering

Alan oppilaitoksia 

Metsäalaan linkittyvää opetusta löytyy ympäri Suomen. Puunjalostusalan ammattikorkeakouluissa on yli 200 aloituspaikkaa ja yliopistojen kandidaattiohjelmissa yli 500. Voit opiskella kemiaa, materiaali-, kone-, ympäristö-, prosessi-, energia-, biotuote- tai puutekniikkaa sekä lisäksi metsätieteitä tai metsätaloutta. Ja entä jos yhdistäisit opintoihisi elintarvike-, biokemian tai pakkausmuotoilun koulutusta?

Lataa tästä laajempi esite oppilaitoksista ja koulutusohjelmista!

Korkeakoulut

Linkki korkeakouluun

Opinto-ohjelmat ja aloituspaikkojen määrä

Aalto-yliopisto

• TkK + DI, kemian tekniikka; 150 aloituspaikkaa
• TkK, Bachelor’s Programme in Science and Technology, Chemical Engineering; 25 aloituspaikkaa
• DI, Chemical, Biochemical and Materials Engineering; noin 90 opiskelijaa aloittaa vuosittain neljässä alalle johtavassa pääaineessa

Itä-Suomen yliopisto • FM, Master’s Degree Programme in Wood Materials Science; 20
Jyväskylän yliopisto • LuK + FM, kemia; 72
• FM, analyyttinen kemia; 10–15 opiskelijaa vuosittain, joista 4–7 painottuu puunjalostukseen
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT • TkK + DI, kemiantekniikka; 35
• TkK + DI, konetekniikka; 50
• DI, Chemical and Process Engineering, Water Treatment Technology, Biorefineries; 35
• DI, Sustainable Production in Mechanical Engineering
Oulun yliopisto • TkK + DI, prosessitekniikka; 80
• DI, prosessitekniikka; noin 10
Tampereen yliopisto • TkK + DI, materiaalitekniikka; 45
• DI, Polymeric Materials; 10
Åbo Akademi • TkK + DI, kemian- ja prosessitekniikan koulutusohjelma (ruotsinkielinen); 45
• DI, Master’s Degree Programme in Sustainable
Chemical and Process Engineering; 20

 

Ammattikorkeakoulut

Linkki ammattikorkeakouluun

Opinto-ohjelmat ja aloituspaikkojen määrä

Centria • insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka; 15
Jyväskylän ammattikorkeakoulu • insinööri (AMK), energia- ja  ympäristötekniikka; 40
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu • insinööri (AMK), biotuotetekniikka; 25–45
Lahden ammattikorkeakoulu • insinööri (AMK), puutekniikka; 25
• insinööri (AMK), puutekniikka; 35 (monimuotototeutus)
Tampereen ammattikorkeakoulu • insinööri (AMK), biotuotetekniikka; 32
Turun ammattikorkeakoulu • insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka; 90

 

"Hain opiskelemaan prosessitekniikkaa, koska tiesin alan olevan monipuolinen ja antavan valmiudet työelämässä monelle eri alalle. Jos ei vielä opintojen alussa tiedä, mille teollisuuden alalle haluaa lähteä työelämässä, niin kandidaattivaiheessa sitä kerkeää hyvin pohtia. Lähitulevaisuudessa aion lähteä puolen vuoden vaihtoon ulkomaille. Tulevaisuuden työssäni haluaisin päästä olemaan mahdollisimman paljon tekemisissä muiden ihmisten kanssa sekä kehittämään teollisuuden ratkaisuja, joilla edistetään kestävää kehitystä.”

-Mika Petäjäjärvi, neljännen vuoden prosessitekniikan opiskelija Oulun yliopistosta, pääaine biotuotteet

Takaisin ylös