Siirty sisältöön
Haluatko olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta? Alan opiskelijat etsivät kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, jotta yhä useampi fossiiliseen raaka-aineeseen perustuva tuote voitaisiin korvata puupohjaisella tuotteella.

Muuta maailmaa

Globaalit ilmiöt vievät kohti kestävää tulevaisuutta. Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 % nykyistä enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän vettä (lähde: Biotalous.fi). Digitalisoituminen, väestönkasvu, kilpailu luonnonvaroista ja ympäristöhaasteet vievät yhteiskuntaa kohti kestävää biotaloutta. Biotalouden tavoitteena on fossiiliton tuotanto ja hiilineutraali yhteiskunta. Tässä biometsäteollisuus ja suomalainen puu ovat merkittävässä roolissa.

Biometsäteollisuuden rooli bio- ja kiertotaloudessa on merkittävä ja kasvaa jatkuvasti. Tulevaisuudessa fossiiliseen raaka-aineeseen perustuvat tuotteet voidaan korvata kokonaan tai osittain puupohjaisilla tuotteilla. Ala monipuolistuu ja tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia ja teknologioita. Metsäbiomassaa hyödynnetään jo tekstiileissä, rakennuselementeissä, muovin korvaajana pakkauksissa sekä biokomponentteina muun muassa lääkkeissä ja kosmetiikassa. Ilmastonmuutos on totta, joten maailma tarvitsee uusiutuvia, kestäviä ratkaisuja enemmän kuin koskaan. Ja mikä parasta, biometsäteollisuus on murroksessa ja metsistä versoo uusia innovaatioita.

Biometsäteollisuuden uusi tie on vasta alussa. Hyppää mukaan ja muuta maailmaa!

Tiesitkö?

Metsätalous ja -teollisuus on biotaloutta, ja toisaalta suuri osa biotaloudesta on metsätaloutta ja -teollisuutta. Meillä Suomessa on mistä ammentaa:

  • 75 % Suomen pinta-alasta on metsää.
  • Metsät ovat merkittävin uusiutuva luonnonvaramme ja metsänhoitomme taso on maailman huippua.
  • Hyvin hoidettu metsä sitoo hiilidioksidia huomattavasti enemmän kuin vanha ja hoitamaton metsä. 
  • Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 % nykyistä enemmän ruokaa, 45 % nykyistä enemmän energiaa ja 30 % nykyistä enemmän vettä.
  • Biometsäteollisuuden innovaatioille on tarvetta.
     

Opiskelija kertoo

”Iso merkitys oli, kun Puunjalostajakilta järjesti fuksiekskursion Kirkniemen paperitehtaalle”

Johanna Kuronen opiskelee Aalto-yliopistossa viidettä vuotta pääaineena biomassan jalostustekniikka. Kuronen kertoo hakeneensa Aalto-yliopistoon ajatuksella, että hänestä tulee kemisti. ”Opiskeluaikana pääsin näkemään metsäteollisuutta. Hiljalleen juurtui ajatus, että puussa on huikeasti enemmän mahdollisuuksia”, Johanna kertoo. Hänelle oli iso merkitys, kun Puunjalostajakilta järjesti fuksiekskursion Kirkniemen paperitehtaalle. Ajatus kiinnostavasta alasta jäi kytemään ja kesätyöt Kirkniemessä ja Anjalan paperitehtaalla antoivat lisävahvistusta. ”Vähitellen on selvinnyt, mitä kaikkea tällä alalla on tarjottavana”.

Aiemmin Johanna sai kuulla ihmettelyä hiipuvalle alalle päätymisestä. Viime vuosien kehityksen myötä sellusta ja laajemmin biomassasta puhutaan jo aivan toiseen sävyyn. Ensi vuonna Johanna aloittaa diplomityön kirjoittamisen. Sen jälkeen odottavaan työelämään hän suhtautuu luottavaisin mielin. Teoriaa ja käytäntöä sisältävät opinnot antavat hyvät lähtökohdat työelämään. ”Opintojen jälkeen hallussa ovat insinöörin työkalut ja perustaidot. Työelämässä sitten oppii sen, mitä työ vaatii. Spektri on tosi laaja, mihin tällä koulutuksella voi mennä”.
Lähde: Paperi ja Puu -lehti 4/2018

 

Tule mukaan biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkostoon! Puunjalostusinsinöörit ry, PI, on biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkosto, johon kuuluu 2700 korkeakoulutettua ammattilaista ja 50 yritysjäsentä. PI tarjoaa nuorille stipendejä, kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, mentorointia ja tapahtumia. #PIprof #puunjalostusinsinöörit

Lue lisää ja liity!
Takaisin ylös