Siirty sisältöön
Uudistuva biometsäteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia - tervetuloa mukaan! Alaa voi opiskella monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yliopistoissa ja korkeakouluissa. Puunjalostusinsinöörit tarjoaa nuorille tukea niin opiskeluaikana kuin työelämässäkin. Toimimme yhteistyössä korkeakoulujen, yritysten ja muiden keskeisten organisaatioiden kanssa mm. alan viestinnän vahvistamiseksi ja koulutusohjelmien sisältöjen kehittämiseksi.

Ota kaikki irti opinnoista

Oppilaitokset tarjoavat monipuolisia oppimisympäristöjä, joissa sinulla on mahdollisuus opiskella huippuluokan laboratorioissa, monimuotoisissa oppimistiloissa ja kansainvälisissä opiskelijayhteisöissä, olipa opiskelupaikkasi ammattikorkeakoulu tai yliopisto.

Oppiminen tapahtuu tänä päivänä fyysisten tilojen lisäksi yhä enenevässä määrin myös virtuaalisissa tiloissa. Erilaiset sähköiset oppimisympäristöt ja alustat ovat jo nyt osa opintoja. Kansainvälinen vaihto, työharjoittelu ja mentorointi kuuluvat olennaisesti opiskelijaelämään, ja niiden tarjoamat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti opintojen aikana. Voit myös hakea tukea opintoihin stipendien muodossa.

Verkostoituminen on päivän sana, joten ryhdy rakentamaan verkostoja alan yritysten ja muiden oppilaitosten opiskelijoiden suuntaan jo opintojesi aikana. Siihen on tarjolla oiva mahdollisuus esimerkiksi Puunjalostusinsinöörien perinteikkäässä FBI-päivässä, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai mentorointiohjelmassa! 

Kiltatoiminta puolestaan tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa itse tai osallistua monipuolisesti erilaisiin opiskelijatapahtumiin, yritysekskursioihin ja hauskaan vapaa-ajan viettoon. Ota siis kaikki irti opinnoistasi!

Alan oppilaitoksia ja kiltoja

Puunjalostusta voi opiskella ympäri Suomen – katso oppilaitosten sijainnit ja koulutusohjelmat!

Aalto-yliopisto – Kemian tekniikan korkeakoulu

Jyväskylän yliopisto – Kemian laitos

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT – Kemiantekniikka

Oulun yliopisto – Prosessitekniikka

Åbo Akademi – Kemi- och processteknik

Tampereen yliopisto – Materiaalitekniikka

Centria-ammattikorkeakoulu – Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

JAMK - Jyväskylän ammattikorkeakouluEnergia- ja ympäristötekniikka

TAMK - Tampereen ammattikorkeakoulu – Biotuotetekniikka

TuAMK - Turun ammattikorkeakoulu – Bio- ja kemiantekniikka

XAMK - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Biotuotetekniikka

  • Savon Uusiutuva Tulevaisuus 


Opiskelijat kertovat

Nimi: Veera Turunen
Ikä: 23
Opiskelupaikka: Aalto-yliopisto, bio- ja kemiantekniikka , 3. vuosikurssi

Mistä sait kipinän metsäalalle: Kipinä metsäalaa kohti syntyi, kun näin ensimäistä kertaa paperikoneen Puunjalostajakillan excursiolla. Paperikone näytti niin suurelta ja mahtavalta, että päätin hakea kyseiselle tehtaalle kesätöihin. Yllätyksekseni pääsin juurikin sinne töihin ja vietin kesäni tehtaan tuotannossa työntekijänä. Kesän aikana opin paljon uutta ja huomasin, että metsäala onkin kiinnostavaa ja hyvinkin monipuolista, jopa yhden tehtaan sisällä.   

Mikä on parasta opiskelussa: Parasta opiskelussa on sen monipuolisuus. Vaikka matematiikan ja fysiikan peruskurssit saattavat joskus tuntua turhalta puurtamiselta, ovat nekin olleet hyödyllisiä viimeistään seuraavalla kurssilla, jossa opittuja taitoja on tarvittu. Aalto-yliopistossa voi vapaasti valita itseään kiinnostavia kursseja ja olenkin lukenut myös konetekniikkaa sekä kieliä.  

Millainen on tyypillinen opiskelupäiväsi?: Aamulla käyn yleensä yhdellä tai kahdella luennolla. Lounaan jälkeen iltapäivästä suuntaan joko laboratorioon tai esimerkiksi matematiikan laskuharjoituksiin. Kursseilla on paljon projekti- ja ryhmätöitä, joita sitten sopivassa välissä tehdään kurssikavereiden kesken. Illat kuluvat usein kavereiden kanssa joko kiltahuoneella tai tapahtumissa pyörien. Otaniemen vilkas opiskeluelämä tuo hyvää vastapainoa opiskelulle.

Millaisissa työtehtävissä näet itsesi 10 vuoden päästä:  Tämä on vaikea kysymys, sillä tällä alalla on niin monia mahdollisuuksia. 10 vuoden päästä haluaisin olla tehtävässä, jossa joka päivä kohtaa jotain uutta. Tykkään projekteista ja ihmisten kanssa työskentelystä. Tuo mahtava paperikone ja tuotantokin vielä houkuttelee.  Ehkä seuraavan 10 vuoden aikana löytyy joku näitä asioita yhdistävä työtehtävä.


Nimi: Ville Mukka
Ikä: 25
Opiskelupaikka: Oulun yliopisto, prosessitekniikka, 6. vuosikurssi

Mistä sait kipinän metsäalalle: Valitsin biotuotetekniikan opintosuunnan, sillä minua kiinnostaa kierrätettävyys, uusiutuvuus ja kestävä kehitys. Biomassat tarjoavat laajan ja osin tuntemattomankin mahdollisuuden valmistaa erilaisia tuotteita joista rakentuu Suomelle viennin kautta yhteiskunnallista hyvinvointia. Ala on kasvava ja sen tulevaisuus on aurinkoinen.

Mikä on parasta opiskelussa: Opinnot ovat joustavia ja olen voinut valikoida monenlaisia itseäni kiinnostavia kokonaisuuksia esimerkiksi johtamisen alueelta biotuotetekniikan opintojen oheen, ja toisaalta opintoni muodostavat monialaisen kokonaisuuden jossa saa näkökulmia niin fysikaalisiin ilmiöihin, kemiaan kuin soveltavaan tutkimukseen ja liiketoimintaan.

Millainen on tyypillinen opiskelupäiväsi? Keskimäärin päivässä on yksi tai kaksi kurssia, jolloin opetus tapahtuu joko luentosaleissa, laskuharjoituksissa taikka joskus myös laboratorioissa. Opintoihini sisältyy paljon projektimaisia harjoitustöitä, joita tehdään pienen ryhmän mukana, joten "hommia" tulee tehtyä läppärin kanssa vähän milloin missäkin yliopistolla. Teen opintojen ohella runsaasti erilaisia luottamustoiminta-aktiviteetteja, jotka muodostavat pääosan päiväni kiireistä.

Millaisissa työtehtävissä näet itsesi 10 vuoden päästä: Luottamustoiminta-aktiviteettieni ja kesätöiden johdosta olen saanut runsaasti kokemusta järjestökentästä, jonka parissa haluaisinkin jatkaa alaani liittyvissä tehtävissä. Toisaalta minua kiinnostaa myös uusien prosessien ja tuotteiden suunnittelu, ja haluan ehdottomasti kansainvälisiin tehtäviin. Monipuolinen opintotaustani onneksi sallii erilaisten työurien suunnittelun, eikä käsiäni ole sidottu yhteen ja tiettyyn alaan. 

PI tukenasi!

Puunjalostusinsinöörit ry (PI) on biometsäteollisuuden ammattilaisten, yritysten ja alan opiskelijoiden verkosto. Toimimme aktiivisesti yliopistojen ja muiden alan verkostojen kanssa. Tavoitteenamme on innostaa nuoria biometsäteollisuuden pariin. Tuemme opiskelijajäseniämme tarjoamalla ilmaisia tapahtumia, stipendejä, harjoittelupaikkoja ulkomailla, mentorointia sekä mahdollisuuden kohdata ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa. Yhdistyksemme opiskelijajäsenistä suurin osa opiskelee kemiallista puunjalostusta, mutta alan muutoksen myötä jäsenistömme koulutustausta laajenee koko ajan. Puunjalostusosaamisen lisäksi kemian-, ympäristö- ja energiatekniikan sekä metsätalouden osaamista tarvitaan uusien ratkaisujen synnyttämiseksi. Lisätietoa www.puunjalostusinsinoorit.fi

FBI-päivä

Vuosittain järjestettävä Forest Based Industries, FBI-päivä kerää yhteen opiskelijoita ja yritysten edustajia biometsäteollisuuden alalta. Tapahtuman tavoitteena on biometsäteollisuuden uramahdollisuuksien esiintuominen ja opiskelijoiden verkostoituminen yritysedustajien kanssa. Tapahtuma järjestetään tammikuun viimeisellä viikolla ja tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain.

Opiskelijat tulevat FBI-päivään alan yliopistoista ja korkeakouluista ympäri Suomen: pääsääntöisesti Aalto-yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Oulun yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Åbo Akademista sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Tapahtuma on opiskelijoille hyvin haluttu paikka näkyä, kuulua, luoda verkostoja yritysten suuntaan ja löytää itselleen työpaikka tulevaksi kesäksi tai jopa loppuelämäksi!

Lue lisää 2020 FBI-päivästä!

Mentorointi

Miltä biometsäteollisuuden ammattilaisen arki näyttää? Mitä nuoret ajattelevat asioista? Mentorointi tarjoaa tilaisuuden ajatusten vaihtoon eri uravaiheessa olevien ammattilaisten kesken ja mentoreille mahdollisuuden tutustua nykyisten alan opiskelijoiden maailmaan. Mentorointi on ohjausta ja tukea, jota osaava, alalla jo pidempään toiminut henkilö antaa kehittymishaluiselle nuorelle tämän opintojen loppuvaiheessa tai uran alkuvaiheessa. PI:ssä mentorointi nähdään hyvänä keinona edesauttaa nuorten insinöörien sitoutumista alalle sekä verkostoitumista kokeneempien kollegoiden kanssa.

PI:n mentorointi järjestetään vuosittain lukuvuoden kestävänä projektina. Pääpaino on mentorointiparien kahdenkeskisissä tapaamisissa. Välillä vauhtia tosin haetaan myös koko ryhmän yhteisistä kokoontumisista, joissa sparraillaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä sekä kokemuksia matkan varrelta. 

Lue lisää PI:n mentorointiohjelmasta ja hae mukaan keväisin!

Opiskelijastipendit

PI myöntää jäsenilleen vuosittain noin 100 000 euron arvosta stipendejä ja apurahoja perus- ja jatko-opintoihin sekä uusille yrittäjille. Stipendihaut ovat kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja lokakuussa.

Keväisin jaettavilla stipendeillä tuetaan opiskelijajäseniä biometsäteollisuuden alan opinnoissa ja kannustetaan kansainvälistymiseen. Syksyisin myönnetään apurahoja jatko-opiskelijoille Suomessa tai ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja ammattitaidon kehittämiseen. Vuosittain jaetaan myös tunnustuspalkintoja ansiokkaille diplomi- ja väitöskirjatöille.

Lue lisää stipendeistä ja apurahoista. Hakuajat keväällä 15.3. ja syksyllä 15.10. mennessä!

Papermaking Science and Technology -kirjasarja ja uusi biometsäteollisuuden sähköinen oppimisympäristö

20-osainen Papermaking Science and Technology-kirjasarja kattaa koko paperinvalmistusprosessin aina puuraaka-aineesta lopputuotteeksi. Kirjasarja soveltuu niin yliopiston perustietoteoksiksi ja täydennyskoulutukseen kuin käsikirjaksi teollisuuteen. Kirjoista on saatavilla perinteisten painettujen kirjojen lisäksi myös sähköiset versiot (pdf). Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja pdf-kirjoja on mahdollista ostaa sekä kokonaisina kirjoina että yksittäisinä kirjan kappaleina. PI:n opiskelijajäsenet saavat 50 % alennuksen kirjasarjan kirjoista. 

2020 lanseerataan Papermaking Science and Technology -kirjasarjaan pohjautuva uudenlainen, kansainvälisesti kilpailukykyinen, digitaalinen oppimisympäristö, ForestBioFacts, joka kattaa biometsäteollisuuden arvoketjun, avainprosessit ja -tuotteet sekä esittelee uusimmat teknologiat ja innovaatiot nykyaikaisella, osin interaktiivisella tavalla. Oppimisympäristön sisältöä tuotetaan yhteistyössä suomalaisen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukentän sekä merkittävimpien biometsäteollisuusyritysten kanssa. 

Tule mukaan biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkostoon! Puunjalostusinsinöörit ry, PI, on biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkosto, johon kuuluu 2700 korkeakoulutettua ammattilaista ja 50 yritysjäsentä. PI tarjoaa nuorille stipendejä, kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, mentorointia ja tapahtumia. #PIprof #puunjalostusinsinöörit 

 

Lue lisää ja liity!
Takaisin ylös